Axlar-Björn

Under 1500-talets andra hälft levde en stökig och svåranpassad pojke på Island. En dag hade han en mystisk dröm där en man sa åt honom att gå upp på berget Axlarhyrna. Björn lydde, och på bergets topp fann han en yxa. Det som hände därefter är ett mörkt kapitel i isländsk historia.

Producent: Sara Lundin

Producerat av Soundtelling

Testa Naudio gratis.

Ladda ned nu!

Därefter 69 SEK i månaden, utan bindningstid